• ช่วงเวลาแห่งการความสุขในครอบครัว

  • สามารถโปรแกรมและควบคุมด้วย Free Application

  • หลากหลายรุ่นหลายระดับ

คอลเลกชัน: ชุดอิเล็กทรอนิกส์

ชุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เด็กจะได้เรียนรู้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยการเล่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเรา

ชุด เป็นเครื่องมือการสอนเชิงปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนและนักศึกษา