• ช่วงเวลาแห่งการความสุขในครอบครัว

  • สามารถโปรแกรมและควบคุมด้วย Free Application

  • หลากหลายรุ่นหลายระดับ

คอลเลกชัน: DIY สร้างสรรค์

การเล่นเชิงสร้างสรรค์ : กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการเล่นที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งสำหรับเด็กเล็ก การเล่นอย่างสร้างสรรค์ เด็กจะแสดงออกเมื่อเด็กใช้สื่อที่ คุ้นเคยในรูปแบบที่แปลกใหม่ และเมื่อเด็กมีส่วนร่วมในการเล่นตามบทบาทสมมติและเล่นตามจินตนาการ