• ช่วงเวลาแห่งการความสุขในครอบครัว

  • สามารถโปรแกรมและควบคุมด้วย Free Application

  • หลากหลายรุ่นหลายระดับ

คอลเลกชัน: ชุดตัวต่อและโค้ดดิ้ง

Building Block เป็นหนึ่งในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ หลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมากมาย เช่น ล้อเกียร์ ระบบส่งกำลัง และกลไกรวมอยู่ในชุดหุ่นยนต์ เด็ก ๆ สามารถเพลิดเพลินกับหลักสูตร STEAM อันทรงคุณค่าที่บ้านเพื่อเรียนรู้ขณะเล่น

STEAM ย่อมาจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ การศึกษา STEAM มุ่งปลูกฝังความคิดและความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมของเด็ก ๆ และเน้นการบูรณาการแบบสหวิทยาการ เป็นที่นิยมมากในสหรัฐอเมริกา เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฟินแลนด์ และประเทศอื่นๆ